16 Dni Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć

16 Dni Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć

16 Dni Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć to międzynarodowa kampania poświęcona przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet.

Kampania rozpoczyna się 25 listopada, który jest Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet, natomiast kończy się 10 grudnia w Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Ustanowienie kampanii między tymi dwiema datami ma symboliczne znaczenie, celem jest podkreślenie, że przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.

Celem kampanii jest wyeliminowanie przemocy ze względu na płeć, m.in. poprzez podnoszenie świadomości społeczności na temat przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, inicjowanie dyskusji na ten temat. Wśród celów należy także zwrócić uwagę na wzmocnienie i integrowanie przedstawicieli instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy, wspieranie działań pomocowych skierowanych do pokrzywdzonych.

Symbolem Kampanii jest biała wstążka, symbolizująca sprzeciw wobec przemocy ze względu na płeć.


W ramach pabianickich obchodów 16 Dni Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć w Ośrodku Profilaktyki i Integracji Społecznej zorganizowane zostaną dyżury specjalistów:

pedagog - 26.11.2020 r. oraz 03.12.2020 r. w godzinach 11.30 - 16.00

konsultant ds. pomocy ofiarom przemocy - od 30.11.2020 r. do 04.12.2020 r. w godzinach 8.00-16.00

psycholog - 30.11.2020 r. oraz 02.12.2020 r. w godzinach 16.30-20.00

prawnik - 02.12.2020 r. w godzinach 16.00-20.00

Konsultacje będą odbywała się telefonicznie pod numerem telefonu - 42 215 42 11

lub osobiście po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie.

Co ważne, możliwe będzie również uzyskanie konsultacji anonimowo.


W dniu 8 grudnia br. w lokalnej gazecie "Życie Pabianic" będzie można znaleźć ulotkę informacyjno-edukacyjną dotyczącą tematyki przemocy wraz z informacją o ofercie pomocy Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej w Pabianicach.