ZMIANA SIEDZIBY FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO


Convert Text to Speech

OD SIERPNIA 2021 R. PRZYJMOWANIE PETENTÓW I SKŁADANIE WNIOSKÓW ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W BUDYNKU MIEJSKIEGO CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ W PABIANICACH PRZY UL. GDAŃSKIEJ 7

Skip to content