Terminy wypłaty dodatku węglowego w kasie


https://www.ispeech.org/text.to.speech

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach powiadamia, że począwszy od dnia 7 października 2022 r. rozpoczyna gotówkową wypłatę dodatków węglowych w KASIE tutejszego Centrum przy ul. Gdańskiej 7 w Pabianicach w godzinach 11.00 – 14.30.

Poniżej terminy wypłaty dodatku węglowego dla uprawnionych wnioskodawców


Data

Pierwsze litery nazwiska wnioskodawcy
7 października 2022 r.A - H
14 października 2022 r.I - Ł
26 października 2022 r.M - R
4 listopada 2022 r.S - Ż
UWAGA!!!!!!!
Osoby, które nie pobrały dodatku węglowego w dniu 07.10.2012 mają możliwość ponownego podjęcia w/w świadczenia w dniu 14.10.2022

Skip to content