Terminarz wypłat świadczeń listopad 2022


Powered by iSpeech

1 sierpnia 2022 Bartłomiej Predel Edytuj
iSpeech.org

Informujemy, że terminy wypłat świadczeń są uzależnione od daty wpływu środków na konta Miejskiego Centrum.

Kasa czynna:
Poniedziałek 10:00 – 14.00
Wtorek 10:00 - 16.00
Środa 10:00 - 14.00
Czwartek 10:00 - 14.00
Piątek 10:00 - 14.00

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze w 2022 r.

Wypłaty na konto bankowe
Wypłaty świadczeń na konta realizowane są w dwóch terminach: w dniu 10-go oraz 20-go każdego miesiąca.
W dniu 10-go każdego miesiąca wypłacane są następujące świadczenia:
świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenie rodzicielskie.
W dniu 20-go każdego miesiąca wypłacane są następujące świadczenia:
zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Wypłaty przekazem pocztowym
Wypłaty świadczeń przekazem pocztowym realizowane są w dniu 20-go każdego miesiąca.

Jeśli ustalony dzień wypłaty jest w danym miesiącu dniem wolnym od pracy, to wypłaty dokonuje się w dniu poprzedzającym ten dzień.

Wypłaty w kasie

DataPierwsze litery nazwisk osób uprawnionych do odbioru świadczeń w kasie
23.11.2022A B C Ć D E F G H I J
24.11.2022K L Ł M N O
25.11.2022P R S Ś T U W Z Ż Ź

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Wypłaty na konto bankowe i w kasie
Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowana jest na konto i w kasie w dniu 10-go każdego miesiąca.

Jeśli ustalony dzień wypłaty jest w danym miesiącu dniem wolnym od pracy, to wypłaty dokonuje się w dniu poprzedzającym ten dzień.

Zasiłki okresowe, celowe, specjalne celowe i świadczenia pieniężne

Wpłaty w kasie, na konto i przekaz pocztowy

DataPierwsze litery nazwisk osób uprawnionych do odbioru świadczeń w kasie
08.11.2022Wszyscy
15.11.2022Wszyscy
22.11.2022Wszyscy

Podjęcie środków możliwe jest przez dwa następujące po sobie dni od wyżej wymienionych terminów.

Zasiłki stałe

Wpłaty w kasie, na konto i przekaz pocztowy

DataPierwsze litery nazwisk osób uprawnionych do odbioru świadczeń w kasie
17.11.2022A B C Ć D E F G H I J K L Ł
18.11.2022M N O Ó P R S Ś T U W Z Ż Ź

Podjęcie środków możliwe jest przez dwa następujące po sobie dni od wyżej wymienionych terminów.

Skip to content