Wyższa stawka za prace społecznie użyteczne


Text to Speech Demo

Od 1 czerwca 2023 r. świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych (art. 73a ust. 3) wynosi 10,90 za godzinę.

Prace społecznie użyteczne to forma wsparcia skierowana do bezrobotnych klientów Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej. Prace te odbywają się bez nawiązania stosunku pracy ani umowy o pracę. Organizowane są one przez gminę w jednostkach powiatowych i miejskich oraz w organizacjach pozarządowych. Maksymalna liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych w ciągu miesiąca wynosi 40 godzin (maksymalnie 10 godzin w tygodniu).

Skip to content