Terminarz wypłat świadczeń Wrzesień 2023


iSpeech

W dniu 11.09.2023 KASA NIECZYNNA

Kasa czynna:
Poniedziałek 10:30 – 14.00
Wtorek 10:30 - 16.00
Środa 10:30 - 14.00
Czwartek 10:30 - 14.00
Piątek 10:30 - 14.00

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze w 2023 r.

Wypłaty na konto bankowe
Wypłaty świadczeń na konta realizowane są w dwóch terminach: w dniu 10-go oraz 20-go każdego miesiąca.
W dniu 10-go każdego miesiąca wypłacane są następujące świadczenia:
zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenie rodzicielskie, zasiłek pielęgnacyjny.
W dniu 20-go każdego miesiąca wypłacane są następujące świadczenia:
św. pielęgnacyjne, , jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Wypłaty przekazem pocztowym
Wypłaty świadczeń przekazem pocztowym realizowane są w dniu 10-go każdego miesiąca.

Jeśli ustalony dzień wypłaty jest w danym miesiącu dniem wolnym od pracy, to wypłaty dokonuje się w dniu poprzedzającym ten dzień.

Wypłaty w kasie

DataPierwsze litery nazwisk osób uprawnionych do odbioru świadczeń w kasie
20.09.2023A B C Ć D E F G H I J K L Ł
21.09.2023M N O P R S T U W X Y Z

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Wypłaty na konto bankowe i w kasie
Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowana jest na konto i w kasie w dniu 10-go każdego miesiąca.

Jeśli ustalony dzień wypłaty jest w danym miesiącu dniem wolnym od pracy, to wypłaty dokonuje się w dniu poprzedzającym ten dzień.

Zasiłki okresowe, celowe, specjalne celowe i świadczenia pieniężne

Wpłaty w kasie, na konto i przekaz pocztowy

DataPierwsze litery nazwisk osób uprawnionych do odbioru świadczeń w kasie
05.09.2023Wszyscy
12.09.2023Wszyscy
19.09.2023Wszyscy
26.09.2023Wszyscy

Podjęcie środków możliwe jest przez dwa następujące po sobie dni od wyżej wymienionych terminów.

Zasiłki stałe

Wpłaty w kasie, na konto i przekaz pocztowy

DataPierwsze litery nazwisk osób uprawnionych do odbioru świadczeń w kasie
14.09.2023A B C D E F G H I J K LŁ
15.09.2023M N O P R S T U W Z

Podjęcie środków możliwe jest przez dwa następujące po sobie dni od wyżej wymienionych terminów.

Skip to content