Akcja Tornister

Akcja Tornister

W sierpniu po raz kolejny zorganizowana została Akcja Tornister. Pracownicy socjalni Wydziału Pomocy Środowiskowej we współpracy z Ośrodekiem Profilaktyki i Integracji Społecznej wytypowali 70 dzieci z rodzin objętych pomocą Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej. Akcją objęte były dzieci z klas I-III szkoły podstawowej.

Uroczyste rozdanie tornistrów odbyło się 31.08.2016 r o godź 10:00 na terenie Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej w Pabianicach ul Partyzancka 31.