Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach zaprasza do składania ofert na:„Zapewnienie w 2020 roku gorącego posiłku świadczeniobiorcom objętym pomocą społeczną udzielaną przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach ”Pełna treść ogłoszenia oraz dokumenty:Zapytanie ofertowe Wzór umowy Wzór Oferty Wykonawcy Informacja o...

Czytaj więcej
Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Prezydent Miasta Pabianicogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych pod tytułem:„Wkłady własne dla organizacji pozarządowych”Pełna treść ogłoszenia: Otwartego konkursu...

Czytaj więcej
Kwota świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2020

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2020

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach informuje, że na podstawie art. 17 ust. 3d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220, z późn. zm.) wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2020 wynosi 1830,00...

Czytaj więcej
ZARZĄDZENIE NR 297/2019/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC

ZARZĄDZENIE NR 297/2019/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC

z dnia 20 grudnia 2019 r.w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbUnieważnienie otwartego konkursu...

Czytaj więcej
Wigilia w DOA

Wigilia w DOA

10.12.2019r. w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym odbyło się spotkanie wigilijne. Rozpoczęło się ono występem naszych podopiecznych, który dał nam chwile wzruszenia i przemyślenia nad tym, co ważne w naszym życiu. Po występie składaliśmy sobie życzenia i łamaliśmy się opłatkiem. Następnie zasiedliśmy razem do stołów...

Czytaj więcej
Wigilia dla samotnych

Wigilia dla samotnych

W dniu 17 grudnia 2019 roku odbyła się "Wigilia dla samotnych" zorganizowana przez pracowników socjalnych Wydziału Pomocy Środowiskowej. Uczestniczyli w niej klienci Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej. Po tradycyjnej wieczerzy wigilijnej śpiewano kolędy a później wszystkich obecnych Mikołaj obdarował...

Czytaj więcej
Świąteczne Spotkanie z Mikołajem

Świąteczne Spotkanie z Mikołajem

Pracownicy socjalni Wydzialu Pomocy Środowiskowej w Pabianicach, w 16 grudnia 2019 roku zorganizowali "Świąteczne Spotkanie z Mikołajem" dla dzieci z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach. Spotkanie odbyło się w gościnnych murach Miejskiego Ośrodka Kultury w Pabianicach. Dzieci...

Czytaj więcej
3. edycja

3. edycja "Manufaktury prezentów"

Ponad 70 dzieci, podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego „JUNIOR”, asystentów rodziny oraz programu socjoterapeutycznego „TRATWA” wzięło udział w 3. edycji świątecznych warsztatów rękodzieła. „Manufaktura prezentów” odbyła się 17 grudnia 2019 w Szkole Podstawowej nr 13 w Pabianicach i podczas prawie dwóch godzin...

Czytaj więcej