Grupa wsparcia „Bratek”

Grupa wsparcia „Bratek”

Od września 2018 r. rozpoczyna działanie Grupa wsparcia „Bratek”  organizowana przez koordynatora sekcji ds. wspierania rodziny w Wydziale Pomocy Środowiskowej  Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej  w  Pabianicach. Grupa wsparcia to regularne spotkania, podczas których każdy dobrowolnie...

Czytaj więcej
Wolne miejsca w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym - zapraszamy

Wolne miejsca w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym - zapraszamy

Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Osób Niepełnosprawnych przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Cichej 24 dysponuje wolnymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. Placówka przeznaczona jest dla osób od 10 do 45 roku życia z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej. W ramach pobytu...

Czytaj więcej
Informacja dotycząca trwałości świadczenia usług

Informacja dotycząca trwałości świadczenia usług

W związku z zakończeniem realizacji Programu: „Rodzina, ach rodzina … - pabianicki program usług wspierających” trwającego od 1-11-2016 do 30-06-2018 Miejskie Centrum Pomocy Społecznej oferuje kontynuację funkcjonowania miejsc świadczenia usług społecznych o zakresie zbliżonym do usługi świadczonej w ramach projektu...

Czytaj więcej
Informacja o trwałości świadczenia usług.

Informacja o trwałości świadczenia usług.

W związku z zakończeniem realizacji Programu: „Rodzina, ach rodzina … - pabianicki program usług wspierających” trwającego od 1-11-2016 do 30-06-2018 Miejskie Centrum Pomocy Społecznej oferuje kontynuację funkcjonowania miejsc świadczenia usług społecznych, w takim samym zakresie jak podczas realizacji Projektu.   ...

Czytaj więcej
Ruszył program „Dobry Start”!

Ruszył program „Dobry Start”!

Ruszył program „Dobry Start”! Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018r. poz. 1061) świadczenie w wysokości 300 zł przyznawane będzie bez względu na dochód rodziny. Świadczenie przysługuje...

Czytaj więcej
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W wyniku przeprowadzonego przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego zgodnie z Zapytaniem Ofertowym z dnia 31.05.2018r. w trybie zaproszenia do złożenia oferty na: usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia w ramach 7 dniowego wyjazdu na terenie Polski...

Czytaj więcej
Do pobrania wniosek na świadczenie

Do pobrania wniosek na świadczenie "Dobry Start"

...

Czytaj więcej
Piknik integracyjny

Piknik integracyjny

19.06.2018r.Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Osób Niepełnosprawnych  był  w Środowiskowym Domu Samopomocy Drzewocinach, na Pikniku Integracyjnym. Wspólnie fajnie się bawiliśmy przy muzyce. Był pyszny poczęstunek. Dziękujemy za zaproszenie i miłą...

Czytaj więcej