Zmiana czasu pracy kasy w dniu 23 grudnia 2016r

Zmiana czasu pracy kasy w dniu 23 grudnia 2016r

W dniu 23.12.2016r. kasa w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach będzie czynna w godzinnach 10:30...

Czytaj więcej
Terminy wypłat zasiłku stałego w grudniu 2016r.

Terminy wypłat zasiłku stałego w grudniu 2016r.

Terminy wypłat zasiłku stałego w grudniu 2016r. w kasie:15.12.2016r.   A-Ł16.12.2016r.  ...

Czytaj więcej
Termin wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

Termin wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

W związku z planowanym przekazaniem pieniędzy w miesiącu grudniu 2016r. w jednej transzy, wyplata na konto świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnych nastąpi w dniu 20 grudnia...

Czytaj więcej
Zmiana terminu wypłaty Fuduszu Alimentacyjnego w miesiącu grudniu.

Zmiana terminu wypłaty Fuduszu Alimentacyjnego w miesiącu grudniu.

Informujemy, że w miesiącu grudniu 2016r. wypłata świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w kasie i na konto nastąpi w dniu 20 grudnia...

Czytaj więcej
Otwarte konkursy ofert

Otwarte konkursy ofert

Otwarte konkursy ofert:Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na rzecz mieszkańców Miasta Pabianic w miejscu ich zamieszkania w 2017 r.Zapewnienie gorącego posiłku mieszkańcom Miasta Pabianic w 2017 roku...

Czytaj więcej
Kilka ciekawych prac  podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej

Kilka ciekawych prac podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej

 Oto kilka ciekawych  prac  podopiecznych Warsztatu Terapii...

Czytaj więcej
Wycieczka do Planetarium

Wycieczka do Planetarium

Piętnastego Listopada 2016r. wybraliśmy się do łódzkiego Planetarium. Na początku zwiedzaliśmy teren dawnej elektrociepłowni EC1. Obecnie przekształcono ten teren na Centrum Nauki i Techniki z zachowaniem ciekawej stylistyki fabrycznej elektrociepłowni EC1. Po zwiedzaniu poszliśmy na prezentacje pt.„Gwiazdozbiory  jesiennego...

Czytaj więcej
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa informacja.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa informacja.

 W związku z rozpoczęciem realizacji Podprogramu 2016  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, publikujemy poniżej film. Publikacja służy do celów szybszego dostępu do informacji tj. co należy zrobić, aby móc...

Czytaj więcej