Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie Nr ref. MCPS/ZO/01/2020 z dnia 28.01.2020 r. ZAMÓWIENIE NA - przygotowanie dokumentacji projektowej: Projekt budowlano - wykonawczy architektury krajobrazu, oświetlenia ogrodu oraz komunikacji Pt: „Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Konopnickiej 39 – CENTRUM SENIORA” ZAMAWIAJĄCY: Miejskie...

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

UWAGA ZMIANA TERMINU REALIZACJI ZAMÓWIENIA DO 30.05.2020Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach zaprasza do składania ofert na:„Zapewnienie w 2020 roku gorącego posiłku świadczeniobiorcom objętym pomocą społeczną udzielaną przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach ”Pełna treść ogłoszenia oraz dokumenty:Zapytanie...

Czytaj więcej
Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Prezydent Miasta Pabianicogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych pod tytułem:„Wkłady własne dla organizacji pozarządowych”Pełna treść ogłoszenia: Otwartego konkursu...

Czytaj więcej
Kwota świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2020

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2020

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach informuje, że na podstawie art. 17 ust. 3d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220, z późn. zm.) wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2020 wynosi 1830,00...

Czytaj więcej
ZARZĄDZENIE NR 297/2019/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC

ZARZĄDZENIE NR 297/2019/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC

z dnia 20 grudnia 2019 r.w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbUnieważnienie otwartego konkursu...

Czytaj więcej
Wigilia w DOA

Wigilia w DOA

10.12.2019r. w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym odbyło się spotkanie wigilijne. Rozpoczęło się ono występem naszych podopiecznych, który dał nam chwile wzruszenia i przemyślenia nad tym, co ważne w naszym życiu. Po występie składaliśmy sobie życzenia i łamaliśmy się opłatkiem. Następnie zasiedliśmy razem do stołów...

Czytaj więcej
Wigilia dla samotnych

Wigilia dla samotnych

W dniu 17 grudnia 2019 roku odbyła się "Wigilia dla samotnych" zorganizowana przez pracowników socjalnych Wydziału Pomocy Środowiskowej. Uczestniczyli w niej klienci Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej. Po tradycyjnej wieczerzy wigilijnej śpiewano kolędy a później wszystkich obecnych Mikołaj obdarował...

Czytaj więcej
Świąteczne Spotkanie z Mikołajem

Świąteczne Spotkanie z Mikołajem

Pracownicy socjalni Wydzialu Pomocy Środowiskowej w Pabianicach, w 16 grudnia 2019 roku zorganizowali "Świąteczne Spotkanie z Mikołajem" dla dzieci z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach. Spotkanie odbyło się w gościnnych murach Miejskiego Ośrodka Kultury w Pabianicach. Dzieci...

Czytaj więcej