3. edycja

3. edycja "Manufaktury prezentów"

Ponad 70 dzieci, podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego „JUNIOR”, asystentów rodziny oraz programu socjoterapeutycznego „TRATWA” wzięło udział w 3. edycji świątecznych warsztatów rękodzieła. „Manufaktura prezentów” odbyła się 17 grudnia 2019 w Szkole Podstawowej nr 13 w Pabianicach i podczas prawie dwóch godzin...

Czytaj więcej
Zapraszamy do Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych

Zapraszamy do Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych

Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Osób Niepełnosprawnych posiada wolne miejsca dla osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (osoby niepełnosprawne, osoby starsze i osoby po udarach), bez ograniczenia wieku. W ośrodku prowadzone są: psychoterapia, diagnostyka psychologiczna zajęcia grupowe – terapia...

Czytaj więcej
Zmiana godzin otwarcia MCPS w dniach 24 i 31 grudnia

Zmiana godzin otwarcia MCPS w dniach 24 i 31 grudnia

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach informuje o zmianie  godzin pracy ośrodka w dniach 24 i 31 grudnia.W dniach tych MCPS Pabianice będzie otwarty w  następujących godzinach:24 grudnia 8:00 - 12:0031 grudnia 8:00 -...

Czytaj więcej
Międzynarodowy Dzień przeciw Przemocy wobec Kobiet

Międzynarodowy Dzień przeciw Przemocy wobec Kobiet

Między 25 listopada (Międzynarodowy Dzień przeciw Przemocy wobec Kobiet) a 10 grudnia, (który jest Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka) trwa Kampania "16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć". To szczególny czas, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą ze względu na płeć a naruszaniem praw...

Czytaj więcej
Zgłoś do ubezpieczenia członka rodziny

Zgłoś do ubezpieczenia członka rodziny

ubezpieczenie członka...

Czytaj więcej
ZARZĄDZENIE NR 265/2019/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC

ZARZĄDZENIE NR 265/2019/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC

ZARZĄDZENIE NR 265/2019/P PREZYDENTA MIASTA PABIANICz dnia 21 listopada 2019 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbOgłoszenieZałącznik nr 1Załącznik nr...

Czytaj więcej
ZARZĄDZENIE NR 263/2019/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC

ZARZĄDZENIE NR 263/2019/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC

ZARZĄDZENIE NR 263/2019/P PREZYDENTA MIASTA PABIANICz dnia 21 listopada 2019 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbOgłoszenieZałącznik nr 1Załącznik nr...

Czytaj więcej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWY

Ogłoszenie nr MCPS/PP/02/2019 z dnia 05.11.2019 r. ZAMÓWIENIE NA: „Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pabianicach - placówki dla osób niepełnosprawnych" ZAMAWIAJĄCY: Miejskie Centrum Pomocy Społecznej z siedzibą w Pabianicach, ul....

Czytaj więcej