Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na konsultacje prawne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na konsultacje prawne

Pabianice, dn. 23.03. 2018r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W wyniku przeprowadzonego przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego zgodnie z Zapytaniem Ofertowym z dnia 09.03.2018r. w trybie zaproszenia do złożenia oferty na: prowadzenie wsparcia...

Czytaj więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na trenera PAI

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na trenera PAI

Pabianice, dn. 05.01.2018r.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYW wyniku przeprowadzonego przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego zgodnie z Zapytaniem Ofertowym z dnia 18.12.2017r.: trener do prowadzenia zajęć w PROGRAMIE AKTYWIZACJA i INTEGRACJA,  w związku z...

Czytaj więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wynajęcie sali szkoleniowej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wynajęcie sali szkoleniowej

 Pabianice, dn. 29.12.2017INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYUprzejmie informujemy, że dokonaliśmy rozstrzygnięcia postępowania na wynajęcie sali szkoleniowej w ramach projektu pt. „Kierunek Przemiana- aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa”, realizowanego przez Miasto Pabianice/Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w...

Czytaj więcej
Zmiany w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Zmiany w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Komunikat 1 sierpnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2017 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1428), zgodnie z którą z dniem 1 stycznia 2018 r. Wojewoda Łódzki przejął zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Wszystkie...

Czytaj więcej
NASZ NOWY PIĘKNY ŚWIAT

NASZ NOWY PIĘKNY ŚWIAT

"...gdy tylko czegoś pragniesz , gdy bardzo chcesz..." ..i stało się... Mamy nasz Nowy Piękny Dom. Tak długo czekaliśmy... Tak bardzo wierzyliśmy... i nie zawiedliśmy się... Nie zawiódł nas Prezydent Grzegorz Mackiewicz , który był zaangażowany w tą sprawę całym sercem. To właśnie dzięki Panu Prezydentowi wiemy, że...

Czytaj więcej
Zabawa karnawałowa w Zespole  Szkół nr5

Zabawa karnawałowa w Zespole Szkół nr5

26.01.2018r.Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Osób Niepełnosprawnych został zaproszony na zabawę karnawałową w Zespole Szkół nr 5. Bawiliśmy się świetnie. Dziękujemy za zaproszenie...

Czytaj więcej
Koncert Państwowej Szkoły Muzycznej  I i II stopnia

Koncert Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia

12.01.2018 r. w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych odbył się Koncert kolęd w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia. Wysłuchaliśmy kolęd w wykonaniu instrumentalnym i wokalnym. Uczniowie do występu zostali przygotowani przez Panią Magdalenę Ostrowską-Gajzler i Panią Joannę...

Czytaj więcej
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 19 - 23 lutego 2018 r. Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej w Pabianicach oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie serdecznie zapraszają na obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W ramach...

Czytaj więcej