Kwota świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2020

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2020

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach informuje, że na podstawie art. 17 ust. 3d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220, z późn. zm.) wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2020 wynosi 1830,00...

Czytaj więcej
Wigilia w DOA

Wigilia w DOA

10.12.2019r. w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym odbyło się spotkanie wigilijne. Rozpoczęło się ono występem naszych podopiecznych, który dał nam chwile wzruszenia i przemyślenia nad tym, co ważne w naszym życiu. Po występie składaliśmy sobie życzenia i łamaliśmy się opłatkiem. Następnie zasiedliśmy razem do stołów...

Czytaj więcej
Wigilia dla samotnych

Wigilia dla samotnych

W dniu 17 grudnia 2019 roku odbyła się "Wigilia dla samotnych" zorganizowana przez pracowników socjalnych Wydziału Pomocy Środowiskowej. Uczestniczyli w niej klienci Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej. Po tradycyjnej wieczerzy wigilijnej śpiewano kolędy a później wszystkich obecnych Mikołaj obdarował...

Czytaj więcej
Świąteczne Spotkanie z Mikołajem

Świąteczne Spotkanie z Mikołajem

Pracownicy socjalni Wydzialu Pomocy Środowiskowej w Pabianicach, w 16 grudnia 2019 roku zorganizowali "Świąteczne Spotkanie z Mikołajem" dla dzieci z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach. Spotkanie odbyło się w gościnnych murach Miejskiego Ośrodka Kultury w Pabianicach. Dzieci...

Czytaj więcej
Zapraszamy do Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych

Zapraszamy do Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych

Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Osób Niepełnosprawnych posiada wolne miejsca dla osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (osoby niepełnosprawne, osoby starsze i osoby po udarach), bez ograniczenia wieku. W ośrodku prowadzone są: psychoterapia, diagnostyka psychologiczna zajęcia grupowe – terapia...

Czytaj więcej
Zmiana godzin otwarcia MCPS w dniach 24 i 31 grudnia

Zmiana godzin otwarcia MCPS w dniach 24 i 31 grudnia

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach informuje o zmianie  godzin pracy ośrodka w dniach 24 i 31 grudnia.W dniach tych MCPS Pabianice będzie otwarty w  następujących godzinach:24 grudnia 8:00 - 12:0031 grudnia 8:00 -...

Czytaj więcej
Międzynarodowy Dzień przeciw Przemocy wobec Kobiet

Międzynarodowy Dzień przeciw Przemocy wobec Kobiet

Między 25 listopada (Międzynarodowy Dzień przeciw Przemocy wobec Kobiet) a 10 grudnia, (który jest Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka) trwa Kampania "16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć". To szczególny czas, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą ze względu na płeć a naruszaniem praw...

Czytaj więcej
Zgłoś do ubezpieczenia członka rodziny

Zgłoś do ubezpieczenia członka rodziny

ubezpieczenie członka...

Czytaj więcej