Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, w związku z realizacją Projektu „KIERUNEK PRZEMIANA – aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa”, zaprasza do składania ofert: trener do prowadzenia zajęć w PROGRAMIE AKTYWIZACJA i INTEGRACJA.1. Zapytanie ofertowe2. Formularz...

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe dotyczące wynajęcia sali szkoleniowej

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajęcia sali szkoleniowej

do realizacji zajęć grupowych - Programu Aktywizacja i Integracja, poradnictwa indywidualnego oraz szkoleń w ramach projektu „KIERUNEK PRZEMIANA - aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa” od 01.01.2018 do 30.06.2019Załączniki:1. Sala2. Oświadczenie3....

Czytaj więcej
ZARZĄDZENIE NR 269/2017/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC z dnia 30 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 269/2017/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, z wyłączeniem specjalistycznych usług...

Czytaj więcej
ZARZĄDZENIE NR 264/2017/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC z dnia 28 listopada 2017 r

ZARZĄDZENIE NR 264/2017/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC z dnia 28 listopada 2017 r

sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - „Prowadzenie na terenie Miasta Pabianic noclegowni dla osób bezdomnych”Załączniki:1. Ogłoszenie otwartego konkursu...

Czytaj więcej
ZARZĄDZENIE NR 265/2017/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC z dnia 28 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 265/2017/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - „Zapewnienie gorącego posiłku mieszkańcom Miasta Pabianic w 2018 roku w jadłodajni prowadzonej dla osób...

Czytaj więcej
Komunikat w sprawie wzorów wniosków

Komunikat w sprawie wzorów wniosków

Komunikat w sprawie wzorów wniosków:o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że wzory wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,...

Czytaj więcej
Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert

Zamówienie na wykonanie usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia w ramach 10 dniowego wyjazdu na terenie woj. łódzkiego dla 120 osób – uczestników i kadry projektu: „RODZINA, ACH RODZINA … - pabianicki program usług wspierających”.zapytanie ofertoweformularz...

Czytaj więcej
Informacja o terminie składania wniosków na świadczenia w ramach programu 500+

Informacja o terminie składania wniosków na świadczenia w ramach programu 500+

Wnioski na nowy okres zasiłkowy prosimy składać od dnia 1 sierpnia 2017...

Czytaj więcej