Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach zaprasza do składania ofert na:„Zapewnienie w 2020 roku gorącego posiłku świadczeniobiorcom objętym pomocą społeczną udzielaną przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach ”Pełna treść ogłoszenia oraz dokumenty:Zapytanie ofertowe Wzór umowy Wzór Oferty Wykonawcy Informacja o...

Czytaj więcej
ZARZĄDZENIE NR 297/2019/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC

ZARZĄDZENIE NR 297/2019/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC

z dnia 20 grudnia 2019 r.w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbUnieważnienie otwartego konkursu...

Czytaj więcej
ZARZĄDZENIE NR 265/2019/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC

ZARZĄDZENIE NR 265/2019/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC

ZARZĄDZENIE NR 265/2019/P PREZYDENTA MIASTA PABIANICz dnia 21 listopada 2019 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbOgłoszenieZałącznik nr 1Załącznik nr...

Czytaj więcej
ZARZĄDZENIE NR 263/2019/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC

ZARZĄDZENIE NR 263/2019/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC

ZARZĄDZENIE NR 263/2019/P PREZYDENTA MIASTA PABIANICz dnia 21 listopada 2019 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbOgłoszenieZałącznik nr 1Załącznik nr...

Czytaj więcej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWY

Ogłoszenie nr MCPS/PP/02/2019 z dnia 05.11.2019 r. ZAMÓWIENIE NA: „Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pabianicach - placówki dla osób niepełnosprawnych" ZAMAWIAJĄCY: Miejskie Centrum Pomocy Społecznej z siedzibą w Pabianicach, ul....

Czytaj więcej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWY Ogłoszenie nr MCPS/PP/02/2019 z dnia 24.10.2019 r. ZAMÓWIENIE NA: „Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pabianicach - placówki dla osób niepełnosprawnych" ZAMAWIAJĄCY: Miejskie Centrum...

Czytaj więcej
Ogłoszenie o wyborze oferty dot. wyjazdu w ramach projektu

Ogłoszenie o wyborze oferty dot. wyjazdu w ramach projektu "Kierunek Przemiana..

W wyniku przeprowadzonego przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego zgodnie z Zapytaniem Ofertowym z dnia 22.05.2019 r. w trybie zaproszenia do złożenia oferty na usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia w ramach 7 dniowego wyjazdu na terenie Polski dla...

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe - zakwaterowanie i wyżywienie w ramach 7 dniowego wyjazdu

Zapytanie ofertowe - zakwaterowanie i wyżywienie w ramach 7 dniowego wyjazdu

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia w ramach 7 dniowego wyjazdu na terenie Polski dla min. 56 osób - maks. 66 osób – uczestników i kadry projektu: Kierunek Przemiana – aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu...

Czytaj więcej