ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE Ogłoszenie Nr ref. MCPS/ZO/01a/2020 z dnia 13.02.2020 r. ZAMÓWIENIE NA - przygotowanie dokumentacji projektowej: Projekt budowlano - wykonawczy architektury krajobrazu, oświetlenia ogrodu oraz komunikacji Pt: „Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Konopnickiej 39 – CENTRUM...

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie Nr ref. MCPS/ZO/01/2020 z dnia 28.01.2020 r. ZAMÓWIENIE NA - przygotowanie dokumentacji projektowej: Projekt budowlano - wykonawczy architektury krajobrazu, oświetlenia ogrodu oraz komunikacji Pt: „Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Konopnickiej 39 – CENTRUM SENIORA” ZAMAWIAJĄCY: Miejskie...

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

UWAGA ZMIANA TERMINU REALIZACJI ZAMÓWIENIA DO 30.05.2020Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach zaprasza do składania ofert na:„Zapewnienie w 2020 roku gorącego posiłku świadczeniobiorcom objętym pomocą społeczną udzielaną przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach ”Pełna treść ogłoszenia oraz dokumenty:Zapytanie...

Czytaj więcej
ZARZĄDZENIE NR 297/2019/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC

ZARZĄDZENIE NR 297/2019/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC

z dnia 20 grudnia 2019 r.w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbUnieważnienie otwartego konkursu...

Czytaj więcej
ZARZĄDZENIE NR 265/2019/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC

ZARZĄDZENIE NR 265/2019/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC

ZARZĄDZENIE NR 265/2019/P PREZYDENTA MIASTA PABIANICz dnia 21 listopada 2019 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbOgłoszenieZałącznik nr 1Załącznik nr...

Czytaj więcej
ZARZĄDZENIE NR 263/2019/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC

ZARZĄDZENIE NR 263/2019/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC

ZARZĄDZENIE NR 263/2019/P PREZYDENTA MIASTA PABIANICz dnia 21 listopada 2019 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osóbOgłoszenieZałącznik nr 1Załącznik nr...

Czytaj więcej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWY

Ogłoszenie nr MCPS/PP/02/2019 z dnia 05.11.2019 r. ZAMÓWIENIE NA: „Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pabianicach - placówki dla osób niepełnosprawnych" ZAMAWIAJĄCY: Miejskie Centrum Pomocy Społecznej z siedzibą w Pabianicach, ul....

Czytaj więcej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWY Ogłoszenie nr MCPS/PP/02/2019 z dnia 24.10.2019 r. ZAMÓWIENIE NA: „Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pabianicach - placówki dla osób niepełnosprawnych" ZAMAWIAJĄCY: Miejskie Centrum...

Czytaj więcej