Oferta pracy na stanowisko: wychowawca

Oferta pracy na stanowisko: wychowawca

Placówka Wsparcia Dziennego JUNIOR działająca przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach poszukuje pracownika na stanowisko: wychowawca. Wymagania: Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia lub resocjalizacja; Niekaralność; Posiadanie pełnej władzy rodzicielskiej,...

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe - szkolenie w zakresie: grafika komputerowa

Zapytanie ofertowe - szkolenie w zakresie: grafika komputerowa

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, w związku z realizacjąProjektu „KIERUNEK PRZEMIANA - aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa”,zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenie w zakresie: Grafika komputerowadla 1 uczestnika projektu. Zapytanie ofertowe (pdf)Formularz oferty...

Czytaj więcej
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania i ogłoszenie II postępowania

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania i ogłoszenie II postępowania

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 01.10.2018 roku. Zamawiający informuje, że unieważnia się postępowanie z uwagi na brak ofert na realizację tegozadania. Jednocześnie Zamawiający powiadamia, iż w dniu 10.10.2018 roku ogłasza nowe zapytanie ofertowe...

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe - szkolenie w zakresie koparko-ładowarki kl.III

Zapytanie ofertowe - szkolenie w zakresie koparko-ładowarki kl.III

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach zaprasza do składania ofertna przeprowadzenie szkolenie w zakresie: Koparko-ładowarki kl. III dla 1 uczestnikaprojektu „KIERUNEK PRZEMIANA - aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa”.Zapytanie ofertowe (pdf)Formularz oferty...

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe - szkolenie komputerowe w zakresie ECDL BASE

Zapytanie ofertowe - szkolenie komputerowe w zakresie ECDL BASE

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, w związku z realizacją Projektu „KIERUNEKPRZEMIANA - aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa”, zaprasza do składania ofert na szkoleniekomputerowe w zakresie: ECDL BASE, składającego się z 4 modułów ( Moduł 1 – podstawy pracyz komputerem, Moduł 2 – podstawy pracy w sieci,...

Czytaj więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE - Prawo jazdy kat. B

ZAPYTANIE OFERTOWE - Prawo jazdy kat. B

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, w związku z realizacją Projektu „KIERUNEK PRZEMIANA - aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa”, zaprasza do składania ofert na szkolenie w zakresie: Prawo jazdy kat. B dla 7 +/- 1 uczestników projektu.zapytanie ofertowe.pdf  formularz...

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe - szkolenie w zakresie prawa jazdy kat. B

Zapytanie ofertowe - szkolenie w zakresie prawa jazdy kat. B

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, w związku z realizacją Projektu „KIERUNEK PRZEMIANA - aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa”, zaprasza do składania ofert na szkolenie w zakresie: Prawo jazdy kat. B dla 7 +/- 1 uczestników...

Czytaj więcej
Rodziny wspierające

Rodziny wspierające

Ogłoszenie o naborze - rodziny wspierające Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających.Funkcjonowanie rodzin wspierających reguluje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.)...

Czytaj więcej