Aktualny terminarz wypłaty świadczeń

Terminarz wypłat zasiłku stałego, celowego, specjalnego zasiłku celowego, zasiłku okresowego, świadczenia pieniężnego, świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i alimentacyjnych w kasie tutejszego Centrum. Informujemy, że terminy wypłat świadczeń są uzależnione od daty wpływu środków na konta Miejskiego Centrum.

Kasa czynna:

Poniedziałek 10.30 – 14.00
Wtorek 10.30 - 16.00
Środa 10.30 - 14.00
Czwartek 10.30 - 14.00
Piątek 10.30 - 14.00

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze w 2017 r.

Na konto bankowe:

Wypłaty świadczeń na konta realizowane są w dwóch terminach: w dniu 10-go oraz 20-go każdego miesiąca.

W dniu 10-go każdego miesiąca wypłacane są następujące świadczenia:
świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenie rodzicielskie.

W dniu 20-go każdego miesiąca wypłacane są następujące świadczenia:
zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Wypłaty świadczeń przekazem pocztowym realizowane są w dniu 20-go każdego miesiąca.

Jeśli ustalony dzień wypłaty jest w danym miesiącu dniem wolnym od pracy, to wypłaty dokonuje się w dniu poprzedzającym ten dzień.

W kasie:

Data

Pierwsze litery nazwisk osób uprawnionych do odbioru świadczeń w kasie

  PAŹDZIERNIK
25.10.2017

A B C Ć D E F G H I J

26.10.2017

 K L Ł M N O

27.10.2017

 P R S Ś T U W Z Ż Ź

  LISTOPAD
22.11.2017
 A B C Ć D E F G H I J
23.11.2017
 K L Ł M N O
24.11.2017
 P R S Ś T U W Z Ż Ź

GRUDZIEŃ
18.12.2017
 A B C Ć D E F G H I J
19.12.2017
 K L Ł M N O
20.12.2017
 P R S Ś T U W Z Ż Ź

Program: Rodzina 500+

Wypłaty świadczenia wychowawczego ( Program Rodzina 500 plus ) w miesiącu październiku 2017 dla osób, które otrzymały decyzję na nowy okres 2017/2018 realizowane będą w dniach:

10.10.2017r, 20.10.2017r, 30.10.2017r.

Wypłaty świadczenia wychowawczego ( Program Rodzina 500 plus ) realizowane są na konta w dniu 10-go oraz 20-go każdego miesiąca w zależności od wysokości przekazanych środków.

Wypłaty świadczeń przekazem pocztowym realizowane są w dniu 20-go każdego miesiąca.

Jeśli ustalony dzień wypłaty jest w danym miesiącu dniem wolnym od pracy, to wypłaty dokonuje się w dniu poprzedzającym ten dzień.


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowana jest na konto i w kasie w dniu 10-go każdego miesiąca.

Jeśli ustalony dzień wypłaty jest w danym miesiącu dniem wolnym od pracy, to wypłaty dokonuje się w dniu poprzedzającym ten dzień.


Terminy wypłat zasiłków okresowych, celowych, celowych specjalnych i świadczeń pieniężnych

W kasie, na konto i przekaz pocztowy:

Data
Pierwsze litery nazwisk osób uprawnionych do odbioru świadczeń w kasie
03.10.2017r.
A B C Ć D E F G H I J K L Ł
04.10.2017r.
M N O Ó P R S Ś T U W Z Ż Ź
17.10.2017r.
Wszyscy
24.10.2017r.
Wszyscy
07.11.2017r. A B C Ć D E F G H I J K L Ł
08.11.2017r.
 M N O Ó P R S Ś T U W Z Ż Ź
21.11.2017r.
 Wszyscy
28.11.2017r.
 Wszyscy
Podjęcie środków możliwe jest przez dwa następujące po sobie dni od wyżej wymienionych terminów.


Terminy wypłat zasiłków stałych

W kasie, na konto i przekaz pocztowy:

Data
Pierwsze litery nazwisk osób uprawnionych do odbioru świadczeń w kasie
16.11.2017r.
A B C Ć D E F G H I J K L Ł
17.11.2017r.
M N O Ó P R S Ś T U W Z Ż Ź
Podjęcie środków możliwe jest przez dwa następujące po sobie dni od wyżej wymienionych terminów.