Centrum Seniora

Centrum Seniora przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach to interdyscyplinarny projekt kulturalno-społeczno-edukacyjny, skierowany do osób w wieku 60 +, którego celami są:

 •  promocja kreatywnego spędzania czasu wolnego wśród seniorów
 •  aktywny udział seniorów w życiu społecznym, kulturalnym
 •  nawiązywanie relacji międzyludzkich
 •  poprawa jakości i poziomu życia osób starszych
 •  wszechstronny rozwój, edukacja, usprawnienie osób starszych.

 Cele realizowane są poprzez różnorodne działania:

 1.  Codzienne zajęcia stałe dla osób zakwalifikowanych do korzystania z formy stałej Centrum
 2. Sekcje zainteresowań.
 3. Spotkania, konsultacje.
 4. Wycieczki, wyjścia do instytucji kultury.
 5. Spotkania tematyczne.

Centrum będzie otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 18.00.  Każdy senior będzie musiał zapisać się i spełnić warunki regulaminu działania CS.

Ad 1. Oferta Centrum Seniora:

 • 4,5 godzinny pobyt
 • jeden ciepły posiłek
 • zajęcia artystyczne (po przeprowadzeniu konsultacji z uczestnikami i określeniu
 • ich zainteresowań)
 • treningi umiejętności społecznych
 • treningi pamięci
 • gimnastyka usprawniająca
 • czytelnia (gazety, książki)
 • możliwość korzystania z komputera, internetu, telewizji
 • gry stolikowe
 • realizacja potrzeb uczestników w aspekcie kulturalnym, rekreacyjnym  i towarzyskim
 • pomoc w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych.


Ad. 2 Sekcje zainteresowań zostaną dostosowane do potrzeb i oczekiwań seniorów po przeprowadzeniu konsultacji ze środowiskiem seniorów w mieście. Każda z sekcji będzie działać co najmniej raz w tygodniu, do sekcji wymagane będą zapisy. Przewiduje się powstanie następujących sekcji.

 • aktywizacji i terapii ruchowej  
 • plastyczna
 • taneczna
 • teatralna
 • fotograficzna
 • komputerowa
 • języków obcych
 • gier stolikowych (szachy, gry planszowe)

Ad. 3 Spotkania z gośćmi:

 • Spotkania z ciekawymi osobami ze świata kultury (twórcy, animatorzy) a także z podróżnikami, przyrodnikami, z przedstawicielami instytucji miejskich i powiatowych (pracownicy ZUS, Policji, Straży Miejskiej, Prokuratury).
 • Konsultacje specjalistów: lekarskie, psychologiczne, psychoterapeutyczne, dietetyczne, farmaceutyczne, kosmetyczne.

Ad. 4 Wycieczki:

 • Wycieczki związane tematycznie z poszczególnymi sekcjami. Rajdy piesze i rowerowe.
 • Wyjścia i wyjazdy do muzeum, biblioteki, kina i teatru na projekcje i spektakle skierowane do seniorów.


Ad. 5 Spotkania tematyczne

 • Spotkania tematyczne: z okazji karnawału, świąt, Dnia Seniora, Dnia Kobiet,
 • Dnia Mężczyzn, Dnia Babci i Dziadka.