Decyzja WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Decyzja WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Decyzja z dnia 24 kwietnia 2020r. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO w sprawie czasowego zawieszenia działalności, na terenie województwa łódzkiego, w terminie od dnia 25 kwietnia 2020 do dnia 10 maja 2020 następujących placówek:
- placówka wsparcia dziennego;
- dziennych domach i klubach seniora;
- środowiskowych domach samopomocy;
- warsztatach terapii zajęciowej.