Deklaracja dostępności


iSpeech.org

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan na 31.12.2020

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach.

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-03-29
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-31
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Ocena została przeprowadzona zgodnie z listą kontrolną, stanowiącą załącznik do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręczniku Dobrych Praktyk – WCAG Fundacji Widzialni.


Dostępność architektoniczna

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej, ul. Gdańska 7, 95-200 Pabianice

Siedziba główna Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej obejmuje parter, pierwsze oraz drugie piętro. Na parterze budynku znajduje się biuro podawcze, kasa urzędu, składnica akt oraz toaleta. Wejście do tych pomieszczeń usytuowane jest od strony południowej budynku i nie posiada barier architektonicznych. Pomieszczenia te posiadają odrębne wejście i nie mają bezpośredniego połączenia z pozostałymi pomieszczeniami urzędu. Wejście do głównego budynku znajduje się również od strony południowej, bezpośrednio od ulicy Gdańskiej 7 i jest oznakowane tablicą informacyjną, znajdującą się bezpośrednio przy drzwiach wejściowych. Do wejścia prowadzą schody, przy których zamontowana jest poręcz oraz podjazd przeznaczony dla osób ze szczególnymi potrzebami. Drzwi wejściowe są w pełni zabudowane, mają odpowiednią szerokość a wejście nie ma progu. Obok drzwi znajduje się domofon przeznaczony dla petentów, który bezpośrednio łączony jest z biurem podawczym. Za drzwiami znajduje się klatka schodowa prowadząca na pierwsze i na drugie piętro urzędu. Przy schodach zamontowana jest poręcz. Ciągi komunikacyjne mają utrudnienia w postaci progów. Budynek nie jest wyposażony w windę ani platformy. Wewnątrz budynku zamieszczono oznakowanie ułatwiające lokalizację poszczególnych działów. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych.


Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacji, ul. Św. Jana 10, 95-200 Pabianice

Budynek mieści się przy ul. Św. Jana. Posiada dwa piętra. W odległości nieprzekraczającej 300 metrów znajduje się komunikacja miejska. Przystanki autobusowe są usytuowane przy ul. Św. Jana i Zamkowej. Droga do wydziału prowadzi przez bramę umiejscowioną po lewej stronie od głównych drzwi Miejskiej Biblioteki Publicznej. Po wejściu na dziedziniec, po prawej stronie znajduje się oznaczone wejście do budynku. Plac wyłożony jest płytami betonowymi z widocznymi ubytkami. Nie ma na nim wyznaczonych miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem do budynku znajduje się stopień bez podjazdu. Po prawej stronie od drzwi jest umiejscowiony domofon, za pomocą którego można się skontaktować z wydziałem. Brak możliwości dostępu do domofonu dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Do budynku można wejść z psem asystującym. Do wydziału znajdującego się na drugim piętrze prowadzą schody wyposażone w poręcze. Biegi schodów i spoczniki mają optymalne wymiary. W budynku nie ma windy. Klatka schodowa jest jednocześnie drogą ewakuacyjną. W wydziale nie ma toalety dla interesantów. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Budynek Centrum Seniora Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Konopnickiej 39, 95-200 Pabianice

Do dwukondygnacyjnego budynku w którym zlokalizowano Centrum Seniora prowadzą 2 wejścia od ul. Konopnickiej i ul. Moniuszki. Do wejścia od ul. Konopnickiej prowadzą 3 schody. Wejście nie jest dostosowane do wymagań osób ze specjalnymi potrzebami, zwłaszcza dysfunkcją narządów ruchu. Klatka schodowa składa się z pięciu stopni, przy których zamontowano poręcze.
Do wejścia od ul. Moniuszki prowadzi 6 schodów nie dostosowanych do wymagań osób ze specjalnymi potrzebami. Do klatki schodowej prowadzi korytarz oraz drzwi bez stopni.
Parter Centrum Seniora składa się z pomieszczeń zlokalizowanych po dwóch stronach klatki schodowej.
Po stronie lewej znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z dysfunkcją narządów ruchu. W toalecie znajduje się alarm umożliwiający powiadomienie o konieczności pomocy. W prawym korytarzu znajduje się szatnia a za nią sala wypoczynkowa i sekretariat.
Po stronie prawej klatki schodowej znajduje się wejście do sali zajęć oraz kuchni. W tych pomieszczeniach również jest dostęp do drugiej toalety przystosowanej do potrzeb osób z dysfunkcją narządów ruchu. W toalecie znajduje się alarm umożliwiający powiadomienie o konieczności pomocy.
Na drugą kondygnację, gdzie znajduje się sala ćwiczeń, sala do zajęć plastycznych oraz mini siłownia Centrum Seniora prowadzi wielostopniowa klatka schodowa z poręczą - nie dostosowana do potrzeb i ograniczeń osób o niepełnosprawności ruchowej.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przed wejściem do budynku od strony ul. Moniuszki znajduje się parking z wydzielonym miejscem postoju pojazdu dla osób niepełnosprawnych.


Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice

Budynek znajduje się od strony ulicy Jana Pawła II. Wjazd przez portiernię (na kartę lub poprzez telefon do operatora). Dojazd do budynku drogą wewnętrzną.
Ilość kondygnacji - 2. Ciągi piesze prowadzące do wejść są w dobrym stanie.
W odległości nieprzekraczającej 50m metrów znajduje się komunikacja publiczna – autobus. Usytuowanie budynku umożliwia bezproblemowe dotarcie wszystkim osobom, również osobom ze szczególnymi potrzebami.
Obok budynku zostały zlokalizowane dwa miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (w tym miejsce dla samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych). Miejsca parkingowe zostały oznaczone znakami poziomymi (koperta).
Budynek posiada dwa wejścia: Główne i od tarasu. Do obu wejść prowadzą schody, przy których zamontowane są poręcze oraz podjazdy dla wózków inwalidzkich.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Ciągi komunikacyjne nie mają utrudnień w postaci progów. Szklane drzwi znajdujące się w korytarzu są oznaczone kontrastowymi paskami. Szerokość korytarzy jest zgodna z warunkami technicznymi.
Uczestnicy poruszają się w zakresie jednej kondygnacji. Winda nie jest używana, gdyż dla uczestników nie ma takiej potrzeby.
Budynek posiada dostosowaną toaletę o odpowiedniej przestrzeni manewrowej dla osób ze szczególnymi potrzebami. Przy misce ustępowej zamontowany jest uchwyt uchylny.
Budynek posiada 2 drogi ewakuacyjne, które są dobrze oznakowane.
Budynek jak i poszczególne pomieszczenia są całkowicie przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.


Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Osób Niepełnosprawnych, ul. Cicha 24, 95-200 Pabianice

Budynek znajduje się na ul. Cichej 24 w Pabianicach, posiada dwie kondygnacje. Na parterze znajduje się Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Osób Niepełnosprawnych przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej, na piętrze Środowiskowy Dom Samopomocy. Ciągi piesze prowadzące do wejść są w dobrym stanie.
W odległości nieprzekraczającej 200 metrów znajduje się komunikacja publiczna – autobus. Usytuowanie budynku umożliwia bezproblemowe dotarcie wszystkim osobom, również osobom ze szczególnymi potrzebami.
Obok wjazdu do budynku zostały zlokalizowane dwa miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe zostały oznaczone znakami poziomymi (koperta).
Budynek posiada jedno wejście, do którego prowadzą schody, przy których zamontowane są poręcze. Obok schodów znajduje się również pochylnia umożliwiająca dostęp dla osób ze szczególnymi potrzebami, zwłaszcza dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Dźwig osobowy znajduje się przy wejściu i umożliwia dostanie się na każdą kondygnację budynku. Przycisk przywołania umiejscowiony został na odpowiedniej wysokości, która pozwala na samodzielne korzystanie z windy przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. 
Ciągi komunikacyjne nie mają utrudnień w postaci progów. Szerokość korytarzy jest zgodna z warunkami technicznymi.
Budynek posiada dostosowane toalety o odpowiedniej przestrzeni manewrowej dla osób ze szczególnymi potrzebami. Przy misce ustępowej i umywalkach zamontowane są uchwyty. Armatura sanitarna oraz włącznik światła umieszczone są na wysokości umożliwiającej korzystanie z niej osobom niepełnosprawnym. Toalety nie posiadają przycisku alarmującego.
Budynek posiada 3 drogi ewakuacyjne, które są dobrze oznakowane.


Placówka Wsparcia Dziennego „JUNIOR” oraz Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej, ul. Partyzancka 31, 95-200 Pabianice

Budynek jest ogrodzony, prowadzą do niego 2 wejścia: od strony ul. Partyzanckiej oraz ul. Chłodnej. Od strony frontowej znajduje się wejście główne ze schodami wyposażonymi w poręcze. Ciągi piesze prowadzące do wejścia są w stanie dobrym. Z tyłu budynku jest wyjście ewakuacyjne.
Na parterze znajduje się Placówka Wsparcia Dziennego „JUNIOR”, na I piętrze – Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej. W budynku jest jedna klatka schodowa. Biegi schodów oraz spoczniki mają odpowiednią szerokość i długość. Schody wyposażone są w poręcze.
W budynku nie ma windy.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w prawym korytarzu po lewej stronie. Przy misce ustępowej zamontowany jest uchwyt uchylny. Armatura sanitarna oraz włącznik światła umieszczone są na wysokości umożliwiającej korzystanie z niej osobom niepełnosprawnym. Toaleta nie posiada przycisku alarmującego.
Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W odległości około 250 metrów znajduje się przystanek autobusowy. Usytuowanie budynku umożliwia bezproblemowe dotarcie wszystkim osobom, również osobom ze szczególnymi potrzebami.

Skip to content