WPŚ -klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych od osoby
KLAUZULA INFORMACYJNA
Wniosek o świadczenie opieki zdrowotnej
Wniosek o pomoc
Oświadczenie o stanie majątkowym
Oświadczenie
Karta zgłoszenia dziecka do Placówki Wsparcia Dziennego JUNIOR
Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego JUNIOR
Wniosek
Upoważnienie

Upoważnienie

Wniosek o wydanie zaświadczenia
Konto bankowe

Konto bankowe

Regulamin Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego
Uchwała w sprawie odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – DOA
Wniosek o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej