KLAUZULA INFORMACYJNA
Wniosek o świadczenie opieki zdrowotnej
Wniosek o pomoc
Oświadczenie o stanie majątkowym
Oświadczenie
500+ WNIOSEK na okres zasiłkowy 2017-2018
500+ OŚWIADCZENIE O SKŁADKACH_KRUS  na okres zasiłkowy 2017-2018
500+ OŚWIADCZENIE O GOSPODARSTWIE_ROLNYM na okres zasiłkowy 2017-2018
500+ OŚWIADCZENIE O DOCHODACH_NIEOPODATKOWANYCH na okres zasiłkowy 2017-2018
500+ WNIOSEK na okres zasiłkowy 2016-2017
500+ OŚWIADCZENIE O SKŁADKACH_KRUS na okres zasiłkowy 2016-2017
500+ OŚWIADCZENIE O RYCZAŁCIE na okres zasiłkowy 2016-2017
500+ OŚWIADCZENIE O GOSPODARSTWIE_ROLNYM na okres zasiłkowy 2016-2017
500+ OŚWIADCZENIE O DOCHODACH NIEOPODATKOWANYCH na okres zasiłkowy 2016-2017
Karta zgłoszenia dziecka do Placówki Wsparcia Dziennego JUNIOR
Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego JUNIOR
Wniosek
Upoważnienie

Upoważnienie

Wniosek o wydanie zaświadczenia
Konto bankowe

Konto bankowe

Regulamin Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego
Uchwała w sprawie odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – DOA
Wniosek o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej