Już wkrótce!!!

Już wkrótce!!!

   Pod patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Miasto Pabianice/ Miejskie Centrum Pomocy Społecznej wraz z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej, Polskim Instytutem Mediacji i Integracji Społecznej oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Asystentów Rodziny – organizuje VIII Ogólnopolski Zlot Asystentów Rodziny z konferencją szkoleniową na temat: „Psychopedagogiczne aspekty pracy asystenta rodziny”.

   Zlot odbędzie się w dniach 9, 10, 11 września 2019 roku w Pabianicach. Większość zajęć zostanie zorganizowana w Miejskim Ośrodku Kultury (ul. Kościuszki 14). Planujemy udział ponad 200 gości z całej Polski.

Ogólnopolski Zlot Asystentów Rodziny jest spotkaniem, na którym asystenci uzyskują konkretną wiedzą do wykorzystania w ich trudnej pracy.  Asystenci kompleksowo wspierają rodziny w trudnej sytuacji, ze szczególną troską o dzieci. Tak młody zawód (wprowadzony formalnie ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w roku 2011) wymaga ciągłej uwagi, kształcenia. Zlot jest okazją do wymiany doświadczeń i buduje u uczestników właściwy model asystentury.

Załączniki:

Program Zlotu

Informacje dla uczestników Zlotu