KLAUZULA INFORMACYJNA w związku z wejściem RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA w związku z wejściem RODO

 KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż od dnia 25 maja 2018r aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Centrum Pomocy Społecznej z siedzibą w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Gdańska 7 reprezentowane przez Dyrektora.
  2. Można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: sekretariat.mcps@interia.pl  lub za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, zwanego dalej „IOD”, wysyłając wiadomość e-mail na adres: ioda@interia.eu
  3. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji regulaminowych zadań realizowanych przez Placówkę Wsparcia Dziennego JUNIORi nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie przepisów prawa.
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami.
  5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania czy usunięcia.

6.  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.