Klub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej

TERMINY WYPŁAT Z TYTUŁU PSU

Terminy wypłat świadczeń z tytułu Prac Społecznie Użytecznych w roku 2020

(świadczenie do odbioru w kasie MCPS ul. Gdańska 7 w wyznaczonych terminach za okazaniem dowodu osobistego)

  • 6 lutego 2020 (czwartek)
  • 5 marca 2020 (czwartek)
  • 8 kwietnia 2020 (środa)
  • 7 maja 2020 (czwartek)
  • 4 czerwca 2020 (czwartek)
  • 9 lipca 2020 (czwartek)

Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych - min. 8,50/godz.
Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 czerwca 2019 r.)