Komunikat

Komunikat

Komunikat w sprawie czasowego zawieszenia działalności, na terenie województwa łódzkiego, w terminie od dnia 11 kwietnia 2020 do dnia 24 kwietnia 2020 następujących placówek:
- placówka wsparcia dziennego;
- centrach integracji społecznej;
- klubach integracji społecznej;
- dziennych domach i klubach seniora;
- środowiskowych domach samopomocy;
- warsztatach terapii zajęciowej.