Komunikat w sprawie wzorów wniosków

Komunikat w sprawie wzorów wniosków

Komunikat w sprawie wzorów wniosków:
o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że wzory wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz załączników do tych wniosków, w oparciu o które ustalane będzie prawo do ww. świadczeń na kolejny okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018,ulegną zmianie.

Aktualnie procedowany jest projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (projekt ustawy zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), który przewiduje zmiany w tym zakresie – kształt nowych wzorów wniosków i załączników do wniosków będzie znany przed 1 sierpnia 2017 r. po zakończeniu procesu legislacyjnego dotyczącego ww. projektu ustawy.

W związku z powyższym przypominamy, że formularze dostępne na stronie internetowej oraz w punktach obsługi klienta obowiązują do końca trwającego okresu zasiłkowego 2016/2017 tj. do 30 września 2017 r. (świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) oraz 31 października 2017 r. (świadczenia rodzinne).

O świadczenia na nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się od 1 października 2017 r. (świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) oraz od 1 listopada 2017 r. (świadczenia rodzinne) należy ubiegać się wypełniając nowe formularze, które zostaną udostępnione przez nas niezwłocznie po ich publikacji przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.