Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Prezydent Miasta Pabianic
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych pod tytułem:
„Wkłady własne dla organizacji pozarządowych”

Pełna treść ogłoszenia: Otwartego konkursu ofert