Kontakt


iSpeech.org

Sekretariat

95-200 Pabianice, ul. Gdańska 7
telefon: (42) 215-89-35
telefon: (42) 215-88-94
email: sekretariat@mcps.pabianice.pl

Wydział Pomocy Środowiskowej

95-200 Pabianice, ul. Gdańska 7

email: wps@mcps.pabianice.pl
telefony:

I piętro

pokój nr 2
Zespół pracy socjalnej nr 1
Sekcja do spraw usług opiekuńczych
tel. (42) 22 68 265 lub 603 749 675;


pokój nr 3 i 5
Zespół pracy socjalnej nr 2
tel. (42) 213 05 80 lub 605 037 357;

pokój nr 6
Zespół pracy socjalnej nr 3
tel. (42) 22 68 263 lub 605 034 397 lub 885 035 109;

II piętro

pokój nr 11

Projekt „ Z rodziną najlepiej”
tel. (42) 215 88 94 wew 145 lub 605 038 881;

pokój nr 13
Zespół pracy socjalnej nr 4

Sekcja do spraw umieszczeń w domach pomocy społecznej
tel. (42) 226 82 64 lub 722 098 918

pokój nr 14,16 i 18
Zespół pracy socjalnej nr 5
pokój nr 14 i 16 tel. 42 213 06 54 lub 603 213 082
pokój nr 18 tel. (42)2130434
pokój nr 16 tel

Sekcja do spraw pracy z osobami bezdomnymi

(42) 213 06 54lub 605 038 632

pokój nr 17
Zespół pracy socjalnej nr 6
tel. (42) 213 04 34 lub 605 037 742

pokój nr 24
Zespół pracy socjalnej nr 7
tel. 42 226 82 66 lub kom. 607 333 053

pokój nr 15 Kierownik

(42) 226-82-67

pokoje 20, 21 i 22 - Sekcja do spraw decyzji administracyjnych i świadczeń tel (42) 226 82 60

Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacji

Świadczenia Rodzinne
95-200 Pabianice, ul. Gdańska 7
telefon: 603-213-062
telefon: (42) 226-82-62
telefon: (42) 226-82-68
email: wsria@mcps.pabianice.pl

Świadczenie Wychowawcze 500+
Świadczenie "Dobry Start" 300+
Koordynacja Świadczeń Socjalnych

95-200 Pabianice, ul. Gdańska 7
telefon: 887-500-981
telefon: 887-500-961
email: program500plus@mcps.pabianice.pl

Fundusz Alimentacyjny
95-200 Pabianice, ul. Gdańska 7
telefon: 887-500-971
email: wsria@mcps.pabianice.pl

Dzienny Ośrodek Adaptacyjny

95 - 200 Pabianice, ul. Cicha 24
telefon: (42) 215-53-11
telefon: 605-400-626
email: doa@mcps.pabianice.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej

95 - 200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
telefon: (42) 213-91-00
email: wtz@mcps.pabianice.pl

Wydział Profilaktyki i Wspierania Rodziny

95-200 Pabianice , ul. Partyzancka 31
telefon: (42) 215-42-11
email: wpiwr@mcps.pabianice.pl

Klub Integracji Społecznej

95-200 Pabianice , ul. Partyzancka 31
telefon: (42) 227 - 71 - 29
telefon: 603 - 213 - 059
email: kis@mcps.pabianice.pl

Placówka Wsparcia Dziennego "JUNIOR"

95-200 Pabianice , ul. Partyzancka 31
telefon: (42) 215-42-11
telefon: 885-035-114
email: junior@mcps.pabianice.pl

Skip to content