Kryterium dochodowe

Kryterium dochodowe

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r.

przedstawiamy zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego

obowiązujące od 1 października 2018 r.:

1) kryteria dochodowe:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 701 zł,

  • dla osoby w rodzinie – w wysokości 528 zł;

2) kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

  • maksymalną kwotę zasiłku stałego – w wysokości 645 zł;

3) kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego– w wysokości 308 zł.