MCPS

MCPS

c

Czytaj więcej

Informacja o trwałości świadczenia usług.

Informacja o trwałości świadczenia usług.

W związku z zakończeniem realizacji Programu: „Rodzina, ach rodzina … - pabianicki program usług wspierających” trwającego od 1-11-2016 do 30-06-2018 Miejskie Centrum Pomocy Społecznej oferuje kontynuację funkcjonowania miejsc świadczenia usług społecznych, w takim samym zakresie jak podczas realizacji Projektu.   ...

Czytaj więcej
Do pobrania wniosek na świadczenie

Do pobrania wniosek na świadczenie "Dobry Start"

...

Czytaj więcej
RODO KLAUZULA INFORMACYJNA

RODO KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych...

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowedotyczące usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia w ramach 5 dniowego wyjazdu na terenie Polski dla 66 osób – uczestników i kadry projektu: Kierunek Przemiana – aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś IX Włączenie społeczne,...

Czytaj więcej
W dniu 22 stycznia 2018 r.  MCPS Pabianice przy ul. Gdańskiej 7 będzie nieczynne

W dniu 22 stycznia 2018 r. MCPS Pabianice przy ul. Gdańskiej 7 będzie nieczynne

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach informuje, iż w dniu 22.01.2018r obsługa interesantów w budynku przy ul. Gdańskiej 7 nie będzie prowadzone z powodu prac remontowych klatki schodowej.Wszystkich interesantów serdecznie...

Czytaj więcej
W dniu 8 stycznia 2018 r.  MCPS Pabianice będzie nieczynne

W dniu 8 stycznia 2018 r. MCPS Pabianice będzie nieczynne

Na podstawie art. 3¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, 2138, 2255, z 2017 r. poz. 60, 962) W zamian za święto przypadające w niepracującą sobotę 6 stycznia 2018 r. wyznacza się w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach dzień wolny od pracy w dniu...

Czytaj więcej
ZARZĄDZENIE NR 269/2017/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC z dnia 30 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 269/2017/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, z wyłączeniem specjalistycznych usług...

Czytaj więcej
ZARZĄDZENIE NR 264/2017/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC z dnia 28 listopada 2017 r

ZARZĄDZENIE NR 264/2017/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC z dnia 28 listopada 2017 r

sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - „Prowadzenie na terenie Miasta Pabianic noclegowni dla osób bezdomnych”Załączniki:1. Ogłoszenie otwartego konkursu...

Czytaj więcej