Międzynarodowy Dzień przeciw Przemocy wobec Kobiet

Międzynarodowy Dzień przeciw Przemocy wobec Kobiet

Między 25 listopada (Międzynarodowy Dzień przeciw Przemocy wobec Kobiet) a 10 grudnia, (który jest Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka) trwa Kampania "16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć".

To szczególny czas, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą ze względu na płeć a naruszaniem praw człowieka.

W ramach pabianickich obchodów zaplanowano happening polegający na wręczeniu mieszkańcom Pabianic białych gerberów przewiązanych białą wstążką z hasłem promującym kampanię i danymi instytucji, gdzie osoby pokrzywdzone przemocą mogą szukać wsparcia.
Wydarzenie odpadzie się 26 listopada w godzinach 12.00-14.00 w trzech lokalizacjach miasta - okolice C.H. ECHO, Urząd Miasta Pabianic (ul. Zamkowa 16 ) i okolice Zamku w Pabianicach.
Happening realizowany jest jako zadanie w ramach projektu "Kocham Lubię Szanuję" współfinansowanego w ramach Programu Osłonowego " Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie".