Najważniejsze informacje

Najważniejsze informacje "Rodzina 500 plus”

Program „Rodzina 500+” wszedł w życie 1 kwietnia 2016.

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Wzór wniosku o świadczenie wychowawcze 500+, który obowiązywać będzie od 1 lipca 2019 do pobrania ze strony MRPiPS >>

W przypadku wnioskowania o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na więcej niż 4 dzieci, do ww. wniosku należy dołączyć załącznik - do pobrania ze strony MRPiPS >>

Wzory wniosku i załączników obowiązujące do 30 czerwca 2019 znajdują się na stronie MRPIPS >>

Przepisy prawa wraz ze zmianami >>

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej >>