Najważniejsze informacje

Najważniejsze informacje "Rodzina 500 plus”

Program „Rodzina 500+” wszedł w życie 1 kwietnia 2016. Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze jest przyznawane na dzieci do 18. roku życia, bez względu na sytuację dochodową rodziny.

Wzór wniosku o świadczenie wychowawcze 500+ i załącznika do pobrania ze strony MRiPS >>


Załącznik należy wypełnić tylko w przypadku wnioskowania o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na więcej niż 4 dzieci.

Prawo - pliki do pobrania ze strony MRiPS >>


Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej >>


Wszystkich zainteresowanych kontaktem z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim, prosimy o zapoznanie się z komunikatem na stronie ŁUW >>


Oświadczenia dot. koordynacji świadczeń socjalnych można pobrać ze strony ŁUW >>