Nieczynna Kasa

Nieczynna Kasa

Uwaga!!!!!!!!

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej Pabianicach informuje, że od dnia 16.03.2020 r. dotychczasowe wypłaty świadczeń w kasie tut. Centrum będą realizowane w formie przekazu pocztowego – obowiązuje do odwołania.