Nowe świadczenie z tytułu urodzenia niepełnosprawnego dziecka

Nowe świadczenie z tytułu urodzenia niepełnosprawnego dziecka

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł. Wypłata świadczenia jest niezależna od dochodu rodziny.

Wniosek o wypłatę świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka w Wydziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacji, ul. Gdańska 7.

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub czasie porodu