Nowe terminy wypłat świadczeń rodzinnych i opiekuńczych.

Nowe terminy wypłat świadczeń rodzinnych i opiekuńczych.

UWAGA!!!

Od listopada 2016 roku do odwołania obowiązują nowe terminy wypłat świadczeń rodzinnych i opiekuńczych.

Wypłaty świadczeń na konta realizowane są w dwóch terminach: w dniu 10-go oraz 20-go każdego miesiąca.

W dniu 10-go każdego miesiąca wypłacane są następujące świadczenia:

  • świadczenie pielęgnacyjne

  • specjalny zasiłek opiekuńczy

  • zasiłek dla opiekuna

  • świadczenie rodzicielskie

W dniu 20-go każdego miesiąca wypłacane są następujące świadczenia:

  • zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

  • zasiłek pielęgnacyjny

  • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Wypłaty świadczeń w kasie Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej, ul. Gdańska 7 realizowane są w następujących terminach:

A B C Ć D E F G H I J

K L Ł M N O

P R S Ś T U W Z Ż Ź

Listopad 2016

21

24

25

Grudzień 2016

19

20

21

Wypłaty świadczeń przekazem pocztowym realizowane są w dniu 20-go każdego miesiąca.


Jeśli ustalony dzień wypłaty jest w danym miesiącu dniem wolnym od pracy, to wypłaty dokonuje się w dniu poprzedzającym ten dzień.