Nowe terminy wypłat świadczeń wychowawcych (Rodzina 500+).

Nowe terminy wypłat świadczeń wychowawcych (Rodzina 500+).


UWAGA!!!

Wypłaty świadczenia wychowawczego ( Program Rodzina 500 plus ) realizowane są na konta oraz przekazem pocztowym w dniu 10-go oraz 20-go każdego miesiąca
w zależności od wysokości środków przekazywanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jeśli ustalony dzień wypłaty jest w danym miesiącu dniem wolnym od pracy, to wypłaty dokonuje się w dniu poprzedzającym ten dzień