Nowy okres świadczeniowy z programu Rodzina 500+

Nowy okres świadczeniowy z programu Rodzina 500+

Od 1 lutego można już składać wnioski o 500+ na nowy okres.

Z dniem 1 lutego 2021 r. można już składać drogą elektroniczną wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na kolejny okres świadczeniowy 2021/2022.

Wnioski można złożyć za pośrednictwem m.in. portalu Empatia, bankowości elektronicznej czy PUE ZUS . W formie tradycyjnej (papierowej) będzie to możliwe dopiero od 1 kwietnia 2021 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o w/w świadczenie na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

– do dnia 30 kwietnia 2021 r.:
ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca 2021,

– od dnia 1 maja do dnia 31 maja 2021 r.
ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 lipca 2021,

– od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2021 r.
ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 sierpnia 2021,

Ważne: Prawo do świadczenia wychowawczego na okres 2021/2022 ustalane jest od dnia 1 czerwca 2021 roku do dnia 31 maja roku następnego. Natomiast na okres zasiłkowy 2019/2021 trwający do 31maja 2021 roku mamy prawo złożyć wniosek na 500+ w przypadku urodzenia dziecka lub nabycia praw do opieki nad dzieckiem (należy złożyć wówczas dwa wnioski: na okres 2019/2021 oraz 2021/2022).

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej informuje, iż w bieżącym roku 2021 roku składamy wnioski na kontynuację wypłaty świadczenia 500+ na okres 2021/2022.Na okres zasiłkowy 2019/2021w 2021 roku mamy prawo złożyć wniosek na 500+ jedynie w przypadku urodzenia dziecka, lub nabycia praw do opieki nad dzieckiem.Zachęcamy do zapoznania się z treścią informacji przyznającej 500+, gdzie dokładnie opisane są terminy przyznania świadczenia wychowawczego obowiązujące w bieżącym oraz kolejnym okresie zasiłkowym.