Oferta DOA

Oferta DOA

Potrzebujesz pomocy w opiece nad bliską osobą!

Przyjdź do nas

Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Osób Niepełnosprawnych

przy

Miejskim Centrum Pomocy Społecznej

ul. Cicha 24

95-200 Pabianice

tel. (42) 215-53-11

kom. 605 400 626

e-mail: doa@mcps.pabianice.pl

Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

Istnieje możliwość dowozu i odwozu podopiecznych w miarę możliwości transportowych ośrodka.

W ramach treningu kulinarnego ośrodek przewiduje dwa posiłki dla uczestników.

Kandydatem do ośrodka może być osoba z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Celem działalności jest kompleksowa rehabilitacja psychofizyczna i społeczna dostosowana do indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych, tzn.:

 • wspomaganie rozwoju psychoruchowego i społecznego

 • utrzymanie dobrej kondycji psychicznej

 • rozwój uzdolnień i zainteresowań

 • włączanie osób niepełnosprawnych w życie społeczności lokalnej

 • poradnictwo i wsparcie dla rodzin osób niepełnosprawnych

FORMY PRACY

 • psychoterapia, diagnostyka psychologiczna

 • zajęcia grupowe i indywidualne z psychologiem

 • zajęcia rewalidacyjne z psychologiem

 • rehabilitacja lecznicza

 • terapia zajęciowa
 • opieka pielęgniarska

 • arteterapia

 • muzykoterapia

 • Dogoterapia
 • zajęcia na sali relaksacyjnej

 • zajęcia komputerowe

 • trening kulinarny

 • doskonalenie czynności samoobsługi i rozwijanie zaradności życiowej

 • konsultacje i porady dla rodziców/opiekunów

 • współpraca z innymi placówkami i instytucjami