OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWY

Ogłoszenie nr MCPS/PP/02/2019 z dnia 05.11.2019 r.

ZAMÓWIENIE NA:

Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pabianicach - placówki dla osób niepełnosprawnych"

ZAMAWIAJĄCY:

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej z siedzibą w Pabianicach, ul. Gdańska 7 Regon: 473215122, NIP: 7311875388

TRYB ZAMÓWIENIA: przetarg pisemny nieograniczony

RODZAJ PRZETARGU: dostawa

WARTOŚĆ SZACUNKOWA: powyżej 30 000 euro

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13.11.2019 godz. 09:00

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, Gdańska 7, 95-200 Pabianice, Sekretariat, II piętro (w tytule znak postępowania: MCPS/PP/02/2019)

MIEJSCE REALZIACJI ZAMOWIENIA: Warsztat Terapii Zajęciowej w Pabianicach, ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianicejako jednostka podległaMiejskiemu Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, Gdańska 7, 95-200 Pabianice

Załączniki:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ

ZAŁACZNIK NR 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

ZAŁACZNIK NR 1 do SIWZ 07.11.2019 ZMIANA - opis_przedmiotu zamówienia

ZAŁACZNIK NR 1a do SIWZ - projekt logo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ -oświadczenie brak podstaw do wykluczenia

ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ -wzór umowy

ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ - informacja o grupie kapitałowej

ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ - formularz ofertowy

ZAŁĄCZNIK NR 5a do SIWZ - do formularz ofertowy propozycja wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 5a DO SIWZ 07.11.2019 ZMIANA - do formularz_ofertowy propozycja wykonawcy


07.11.2019 ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Informacje o ofertach
Ogłoszenie o wyniku postępowania