OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE

Ogłoszenie nr MCPS/PP/01/2020 z dnia 10.09.2020r.

ZAMÓWIENIE NA:

Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pt.: „Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Konopnickiej 39 – CENTRUM SENIORA”.

ZAMAWIAJĄCY:

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej z siedzibą w Pabianicach, ul. Gdańska 7 Regon: 473215122, NIP: 7311875388

TRYB ZAMÓWIENIA: przetarg pisemny nieograniczony

RODZAJ PRZETARGU: usługa

WARTOŚĆ SZACUNKOWA: powyżej 30 000 euro

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24.09.2020 godz. 11:00

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, Gdańska 7, 95-200 Pabianice, Sekretariat, II piętro (w tytule znak postępowania: MCPS/PP/01/2020)

MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: CENTRUM SENIORA, ul. Konopnickiej 39, 95-200 Pabianice jako jednostka podległa Miejskiemu Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, Gdańska 7, 95-200 Pabianice


Dokumentacja

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

9a ZAŁĄCZNIK NR 9 -PRZEDMIAR ROBÓT OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO

11 21.09.2020 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

05.10.2020 informacja z otwarcia ofert szt 1

05.10.2020 informacja z otwarcia ofert szt 2

Ogłoszenie o wyniku postępowania