• Otwarta konferencja dotycząca przeciwdziałania przemocy
  • Otwarta konferencja dotycząca przeciwdziałania przemocy
  • Otwarta konferencja dotycząca przeciwdziałania przemocy

Otwarta konferencja dotycząca przeciwdziałania przemocy

2.10.2019 r. odbyła się otwarta konferencja dotycząca przeciwdziałania przemocy.

Wykłady zaprezentowały:

  • Renata Durda specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - "Sytuacja osoby pokrzywdzonej”

  • Agnieszka Olszewska prawnik – „Wybrane aspekty prawne"

  • Agata Kasprzak pedagog Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej MCPS – „Lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Konferencję poprowadziła Sylwia Zawadowska – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Uczestnicy mieli również okazję wziąć udział w dyskusji podsumowującej konferencję, wyposażyć się w materiały informacyjno-edukacyjne oraz skorzystać z przerwy kawowej ze słodkim poczęstunkiem.

Konferencja była elementem projektu „Kocham. Lubię. Szanuję.” współfinansowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Plakat