Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert

Zamówienie na:

1. prowadzenie wsparcia indywidualnego i warsztatów - w ramach konsultacji pedagogicznych.

2. prowadzenie wsparcia indywidualnego i warsztatów - w ramach konsultacji prawnych.

3. prowadzenie wsparcia indywidualnego i warsztatów- w ramach konsultacji prawnych w zakresie prawa rodzinnego

4. prowadzenie wsparcia indywidualnego i warsztatów- w ramach konsultacji psychologicznych

5. prowadzenie konsultacji i warsztatów dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

6. prowadzenie wsparcia indywidualnego i warsztatów - w ramach konsultacji specjalisty psychoterapii uzależnień


Zamawiający: Miasto Pabianice/ Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach

Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe

Rodzaj przetargu: Usługi

Wartość szacunkowa: do 30000 euro

Termin składania ofert: 13.02.2017 godz. 10:00

WYJĄTEK: Pozycja 2 – 10.02.2017 godz. 14:00

Miejsce składania ofert: Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul Gdańska 7,

lub na adres mailowy: remikol@op.pl