Piknik Rodzinny

Piknik Rodzinny "Rodzina ach rodzina"

24.05.2019r. Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Osób Niepełnosprawnych bawił się na IV Pikniku pt. "Rodzina, ach rodzina..." w Ośrodku Profilaktyki i Integracji Społecznej i Placówce Wsparcia Dziennego "Junior". Nasi podopieczni zaśpiewali dwie piosenki. Przygotowaliśmy też stoisko, na którym można było wykonać ekologiczne ramki do zdjęć, jako prezent dla rodziców. Miło spędziliśmy ten dzień. Dziękujemy organizatorom za zaproszenie.Galeria zdjęć: Piknik Rodzinny OPIiS

Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria