Podstawa prawna działania WTZ


Text to Speech Demo

Warsztat Terapii Zajęciowej działa na podstawie:

  • Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.
  • Ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. zmieniającej ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych i ustawę o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
  • Uchwały nr XXVIII/247/04 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach.
  • Zarządzenia nr 15 /2004 Dyrektora Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej z dn. 26.05.2004 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach.
  • Umowy nr 1 /09 z dn. 8 lipca 2009 r. dotyczącej dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, zawartej pomiędzy Powiatem Pabianickim a Gminą Miejską Pabianice.
  • Umowy nr 2 / 2010 z dn. 21 kwietnia 2010 r. w sprawie finansowania ze środków Powiatu Pabianickiego kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej zawartej pomiędzy: Powiatem Pabianickim a Gminą Miejską Pabianice.
Skip to content