Podwyżka świadczeń opiekuńczych!

Podwyżka świadczeń opiekuńczych!

Podwyżka świadczeń opiekuńczych!

Od 1 listopada 2018 r. wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna wynosi 620,00 zł miesięcznie.

Od 1 listopada 2018 r. do 31 października 2019 r. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 184,42 zł miesięczne a od dnia 1 listopada 2019 r. 215,84 zł miesięcznie.