Pomoc żywnościowa w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 ( FEPŻ )


Text to Speech

Program FEPŻ - współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 i opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek z artykułami spożywczymi lub posiłków. Miejskie Centrum Pomocy Społecznej systematycznie współpracuje z organizacjami pozarządowymi, które realizują pomoc w ramach funduszy europejskich. Dotychczas w ramach pomocy żywnościowej wydawaliśmy skierowania do organizacji partnerskich tj : Towarzystwa Wzajemnej Pomocy „Szansa”, „Teen Challenge” – Chrześcijańska Misja Społeczna, Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta oraz do Fundacji „Rampa”. Do otrzymania skierowania na pomoc żywnościową uprawnione są osoby i rodziny, których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego ( określonego na podstawie art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ) tj. 1823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1410 zł w przypadku osoby w rodzinie. Realizacja pierwszej edycji Programu FEPŻ czyli kwalifikowanie osób oraz odbiór żywności przewidywana jest w okresie od grudnia 2023 r. do października 2024 r. Obecnie oczekujemy na informację od organizacji partnerskich które zdecydują się przystąpić do Programu FEPŻ i będą realizowały pomoc w ramach funduszy europejskich.

Szczegółowe informacje na temat Programu FEPŻna stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

Skip to content