Projekt „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach”


iSpeech

W ramach Projektu: „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach” nr POWR.04.01.00-00-DM12/20 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego powstało Centrum pomocy dla dzieci i młodzieży przy ul. Jana Pawła II 68. Placówka rozpoczęła swoją działalność na I poziomie referencyjności w dniu 14.03.2022r. i świadczyć będzie bezpłatną pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży zamieszkującej lub uczącej się na terenie powiatu pabianickiego. Oferta jest bezpłatna i skierowana dla dzieci i młodzieży do 21 roku życia (pod warunkiem kontynuacji nauki) oraz ich rodzin.

Wizyta w naszym Centrum może odbyć się wyłącznie po uprzednim telefonicznym kontakcie z Rejestracją Centrum, wykonanym przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.

Każdorazowo weryfikacja przyjęcia do Projektu będzie dokonywana przez Zespół Triage’owy telefonicznie oraz Zespół Pierwszego Kontaktu podczas wizyty w domu Pacjenta i/lub w budynku ŚCZP DiM. Można u nas uzyskać wsparcie w zakresie diagnozy i terapii psychologicznej, bądź informacji na temat specjalistycznych placówek zajmujących się daną problematyką.

Nasze działania nie są skierowane dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem (prowadzimy diagnozę nie terapię), uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, demoralizacją i ciężkimi zaburzeniami zachowania.

Aktualnie Centrum przyjmuje zgłoszenia telefoniczne w godzinach od 9:00 do 14:30 od poniedziałku do piątku.

Skip to content