Przestój Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego  do 31 Sierpnia

Przestój Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego do 31 Sierpnia

Zarządzeniem NR17/2020 Dyrektora Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 25 maja 2020 r. w  sprawie przestoju w określonych komórkach organizacyjnych Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach.

W terminie od dnia 25 maja 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku ogłasza się przestój w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych.