Przestój

Przestój "Juniora" do 14 czerwca

Zarządzeniem NR17/2020 Dyrektora Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 25 maja 2020 r. w  sprawie przestoju w określonych komórkach organizacyjnych Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach.

W terminie od dnia 25 maja 2020 roku do dnia 14 czerwca 2020 roku ogłasza się przestój Placówka Wsparcia Dziennego "Junior".