Przestój OPiIS do 14 czerwca

Przestój OPiIS do 14 czerwca

Zarządzeniem NR17/2020 Dyrektora Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 25 maja 2020 r. w  sprawie przestoju w określonych komórkach organizacyjnych Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach.

W terminie od dnia 25 maja 2020 roku do dnia 14 czerwca 2020 roku ogłasza się przestój w Ośrodku Profilaktyki i Integracji Społecznej.


Aktualne numery telefonów dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -16:00:

Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w rodzinie Zespół interdyscyplinarny  tel. 603 213 059

Klub Integracji Społecznej Koordynator PSU tel. 663 613 067

Psycholog w godzinach 9:00 - 17:00 tel. 576 045 669